Meet an employee: Key Account Manager Johanna Kleemola

Miten kestävän kehityksen voi huomioida omassa työskentelyssään osana hyvin toimivaa tiimiä?

Olen toiminut Key Account Manager -tehtävässä Conaxess Trade Finlandissa vuodesta 2018. Uskon että hyvä tiimityö on avain hyviin tuloksiin. Olemme kaikki sisäistäneet, miten tärkeää kestävä kehitys on. Haluamme, ja meidän täytyy, ottaa huomioon ympäristö, ihmiset ja talous, kun teemme tulevaisuutta, investointeja ja tavoitteita koskevia päätöksiä. Mutta miten ottaa huomioon kestävä kehitys kun on kyse tiimeistä ja hyvästä tiimityöstä? Onko näillä olemassa linkkejä tai yhtäläisyyksiä?

Kestävä kehitys on vuoden 1987 YK:n Brundlandin komission jälkeen tullut sanana tutuksi meille kaikille. Meillä on halu ja yleinen tahtotila sitoutua jatkuvaan muutokseen, jonka päämääränä on turvata hyvän elämän mahdollisuudet myös tuleville sukupolville -nykyisiä unohtamatta. Suomen ympäristöministeriön määritelmän mukaan tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Mutta miten soveltaa tätä halua ja tahtotilaa työelämän tiimityöskentelyssä?

Hyvän tiimin määritelmiä ja mittareita on useita, mutta yhteistä näistä monille on se, että tiimi nähdään pienenä ryhmänä ihmisiä, jotka pyrkivät kohti yhteistä päämäärää ja jotka täydentävät toisiaan monilla eri osa-alueilla. Tiimin jäsenet ovat toistensa kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa ja toisaalta he kokevat myös yhdessä vastuuta siitä, että tavoitteet saavutetaan. Hyvin toimivan tiimin menestys on tyypillisesti rakennettu viiden eri pilarin kautta (Googlen malli sovellettuna / Anssi Rantanen), ja kun asiaa tarkemmin pohtii, niin näistä jokainen linkittyy yksilötasolla myös kestävään kehitykseen:

Merkitys

Mihin me työllämme pyrimme? Mitä meidän tulisi saavuttaa ja miten se tulisi toteuttaa siten, että työn merkityksellisyys samalla kasvaa? Miten minä vahvistan itsessäni sitä, että koen tärkeäksi päämäärät, joita kohden olemme menossa? Tiedämmekö kaikki päämäärän ja käsitämmekö sen samalla tavalla? Miten teemme asiat siten, että hyödynnämme optimaalisella tavalla tiimin resursseja turvaten myös tulevaisuuden toimintaedellytykset?

Autonomia

Missio kirkkaana mielessä koko tiimillä ja vapaus päättää siitä, miten missiota kohden mennään. Oma työpanokseni näkyy siinä, että pitkällä aikavälillä asiat kehittyvät haluttuun suuntaan. Jaksanhan kannustaa muita ajattelemaan samoin ja kääntämään vielä yhden kiven ratkaisun löytämiseksi?

Kasvu

Myyntiroolissa kasvu mitataan usein liikevaihdon tai kannattavuuden kautta, mutta kasvu tulisi nähdä myös oppimisena. Jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen kautta mieli pysyy avoimena uusille ratkaisuille eikä kokeilemisen pelko kasva liian suureksi. Rohkaisenhan omalla esimerkilläni luovaan ongelman ratkaisuun vai olenko epäileväinen niitä hullultakin kuulostavia heittoja kohtaan ilman jatkoprosessoinnin mahdollisuutta?

Vaikuttavuus

Keskitynkö omissa mielipiteissäni ja kommenteissani aidosti siihen, miten teemme asioita vai ratkaiseeko vain lopputulos? Mihin asioihin voimme vaikuttaa ja miten näitä voimme optimoida päivittäisessä työssämme?

Yhteys

Miten voin omalla asenteellani, tavallani toimia ja valitsemillani sanoilla lisätä tiimini yksilöiden turvallisuuden tunnetta? Voinko omalla esimerkilläni johtaa psykologisen turvallisuudentunteen kasvua ja parempaa huomista tiimini jäsenille?

 

Jatkuvan kehityksen mahdollistavaa ja psykologista turvallisuutta lisäävää syksyä kaikille! Inspiraation lähteenä kirjoitukselleni kiitän sinua Anssi Rantanen (Growth Tribe Academy) ja tapahtumaa #Johtajatulet.

Latest news