LISÄVOIMAA
BRÄNDIISI
PAIKALLISILLA
MARKKINOILLA

Conaxess Trade tarjoaa yksilöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja brändinomistajille kasvun ja onnistuneen markkinoille tulon varmistamiseksi.

Reittisi markkinakumppanuuteen

Conaxess Traden joustava arvoketju käsittää useita erilaisia räätälöityjä ja yhdisteltäviä ratkaisuja brändinomistajille. Voit hyödyntää kaiken, mitä arvoketjullamme on tarjottavanaan, tai vain osan siitä.

Klikkaa ja lue lisää yhteistyömahdollisuuksistamme.

Tulossa uusille markkinoille?

Tilanne ja tavoitteet:

Haluamme viedä brändimme uusille markkinoille, mutta meillä ei ole vielä riittävästi kokemusta paikallisista markkinoista eikä yhteyksiä tärkeisiin asiakkaisiin.

Ratkaisu ja tulokset:

Hyödynnämme ainutlaatuista paikallista markkinaosaamistamme ja kokemustamme, sillä ne ovat avainasemassa uusille tai tuntemattomille markkinoille siirryttäessä. Kullakin markkinalla  on omat erityispiirteensä, eikä yhdessä  maassa toimivaksi osoittautunut  toimintamalli välttämättä sovellu muualla käytettäväksi.

Vahvan asiakasverkostomme ja erinomaisten yhteyksiemme ansiosta pystymme maksimoimaan jakelutiekattavuuden ja markkinaosuuden jo varhaisessa vaiheessa.

Motivoituneet työntekijämme sitoutuvat brändeihin intohimoisesti ja tukevat siten liiketoimintaasi brändin paikallisina edustajina.

Meillä on vahvaa osaamista kansainvälisten merkkien johtamisesta, mikä yhdessä uusimman markkinatiedon ja sitoutuneen organisaation kanssa luo parhaat puitteet brändisi onnistuneelle lanseeraukselle uudelle markkinalle.

Suunnitteletko uuden brändin lanseerausta?

Tilanne ja tavoitteet:

Haluamme lanseerata uuden brändin ja tarvitsemme toimivan jakelutieratkaisun sekä selkeän strategian onnistuneeseen brändin kehittämiseen ja sen sisällyttämiseksi  osaksi salkkuamme.

Ratkaisu ja tulokset:

Meillä on vahvaa kokemusta onnistuneesta uusien brändien lanseeraamisesta markkinoillemme. Suhtaudumme kuitenkin jokaiseen tapaukseen yksilöllisesti, sillä räätälöimme aina kullekin brändille oman ratkaisun markkinoille tuloon.

Meillä on selkeä näkemys markkinatilanteesta, tuoteryhmien trendeistä ja kuluttajakäyttäytymisestä, mikä auttaa meitä kehittämään yksilöllisen lanseerausstrategian. Laadimme sopivan kokonaisuuden markkinointia varten yhdessä yhdessä Brand Managereiden ja Key Account Managereiden kanssa. Tiivis yhteistyö myynnin kanssa varmistaa brändin näkyvyyden eri jakelukanavissa.

Tehokkaan myynnin kasvun tueksi laadimme realistiset tulosmittarit tiiviissä yhteistyössä kanssasi ja seuraamme jatkuvasti edistymistä ja tuloksia.

Hyödynnetään brändisi koko potentiaali paikallisilla markkinoilla

Tilanne ja tavoitteet:

Haluamme lisätä vaikutusmahdollisuuksiamme markkinoilla merkittävästi, mutta kokomme ja nykyisen kokoonpanon vuoksi meillä on vain rajallinen määrä keinoja käytettävissämme.

Ratkaisu ja tulokset:

Vahvan paikallisen markkinaosaamisemme ansiosta tunnistamme brändisi parhaat kasvumahdollisuudet huomioimalla myös erilaiset kulutustrendit, markkinatilanteen ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

Tuomme joustavuutta kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi varmistamme, että kustannukset pienenevät ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Tarjoamme käyttöösi edullisesti laadukkaat tukipalvelut ja kustannustehokkaat järjestelmät sekä infrastruktuurin. Kokomme ansiosta pystymme luomaan kustannus- ja osaamissynergiaa kaikilla osa-alueilla.

Toinen tärkeä vahvuutemme on yksilöllisten, tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvien ratkaisujen laatiminen. Jokaisen brändin vaatimukset ovat yksilöllisiä, ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa on aina tapauskohtaista ja räätälöityä. Voit hyödyntää koko arvoketjun valitsemalla täyden palvelun ratkaisun tai vain osan siitä, esimerkiksi vain kenttämyynnin.

Ulkoistamiseen liittyvässä yhteistyössä yhteiset tavoitteet ja arvot ovat avainasemassa. Meille dynaamisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja ammattitaito ovat ensisijaisen tärkeitä, ja visionamme on kasvattaa ja vahvistaa brändejä.

Etsitkö uutta yhteistyökumppania?

Tilanne ja tavoitteet:

“Haluamme laajentaa liiketoimintaamme, josta olemme tähän saakka huolehtineet itse, ja haluamme erityisesti parantaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta.”

Ratkaisu ja tulokset:

Tuomme joustavuutta kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi varmistamme, että kustannukset pienenevät ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Tarjoamme käyttöösi edullisesti laadukkaat tukipalvelut ja kustannustehokkaat järjestelmät sekä infrastruktuurin. Kokomme ansiosta pystymme luomaan kustannus- ja tietotaitosynergiaa kaikilla osa-alueilla.

Toinen tärkeä vahvuutemme on yksilöllisten, tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvien ratkaisujen laatiminen; kaikki tilanteet ovat yksilöllisiä, ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa on tapauskohtaista ja perusteellista. Voit hyödyntää koko arvoketjun tai vain osan siitä valitsemalla esimerkiksi vain kenttämyynnin tai täyden palvelun ratkaisun.

Ulkoistamiseen liittyvässä yhteistyössä yhteiset tavoitteet ja arvot ovat avainasemassa. Meille dynaamisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja ammattitaito ovat ensisijaisen tärkeitä, ja visionamme on kasvattaa ja tehostaa brändejä.

Suunnitteletko uusien jakelukanavien käyttöä?

Tilanne ja tavoitteet:

Harkitsemme uusien jakelukanavien hyödyntämistä markkinoille pääsyssä, mutta emme tunne kyseistä kanavaa, markkinaa tai kuluttajakäyttäytymistä.

Ratkaisu ja tulokset:

Hallitsemme useat eri kanavat ja teemme yhteistyötä kaikkien johtavien jakelukanavien kanssa sekä vähittäismyynnissä että Food Servicessä.

Tiiviit suhteemme asiakkaisiin auttavat kehittämään yksilöllisen myyntikanavastrategian brändillesi paikallisen markkinaosaamisen ja liiketoiminnallesi asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Valitusta kanavasta riippumatta Key Account Managereidemme neuvottelutaidot ja vahva asemamme markkinoilla tarjoavat pääsyn unelmiesi jakelukanaviin. Joustava myyntirakenteemme varmistaa brändillesi yksilöllisen myyntikanavastrategian toteutuksen.

Näin lähestymme kumppanuutta

1. LÄHTÖTILANNE: Kartoitamme ja arvioimme brändisi nykytilanteen eli jakelutieratkaisun, brändin mahdollisuudet ja siihen liittyvät haasteet.

2. TAVOITTEET: Perehdymme markkinatilanteeseen ja kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä sovimme yhdessä liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet.

3. RATKAISU: Laadimme yksilöllisen ja brändikohtaisen suunnitelman markkinoille tuloa varten paikallisen markkinatietämyksemme, asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla.

4. TULOKSET: Toteutamme suunnitelman sujuvasti ja varmistamme onnistuneen markkinoille pääsyn sekä vauhditamme samalla brändisi kasvua ja kehitystä.

BRÄNDIT OVAT INTOHIMOMME

Lupauksemme hyödyntää maailman parhaiden brändien koko potentiaali motivoi meitä kaikkia, jotka työskentelemme Conaxess Tradella.

Markkinointi

Markkinointitiimimme tärkein tehtävä on luoda ja toteuttaa brändiemme markkinointistrategiat. Kehitämme kuluttajille jaasiakkaillemme suunnattuja markkinointikampanjoita mediassa monipuolisesti kohderyhmien mukaan ja liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Paikallisena asiantuntijanasi etsimme herkeämättä uusia mahdollisuuksia analysoimalla jatkuvasti markkinoiden eri osa-alueita, seuraamalla markkinoiden kehittymistä ja raportoimalla havainnoistamme. Brändien kasvattaminen edellyttää trendien ja markkinoiden muutosten tunnistamista ja niihin vastaamista.

Avainasiakastoiminto

Key Account Managerimme ja koko myyntitiimimme varmistavat tärkeimpien jakelukanavien laajamittaisen hyödyntämisen tarjoamalla brändeille toimivat jakelutieratkaisut. KAMimme rakentavat siltoja kahden tärkeän sidosryhmän eli brändinomistajien ja asiakkaiden välille. KAM-tiimimme erinomaiset neuvottelutaidot ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa luovat merkittävää lisäarvoa edustamillemme brändeille. Avainasiakastoimintomme antaa kokemuksensa ja osaamisensa päämiestemme käyttöön. Näin he pystyvät konsultoimaan jakelutietä ja kirkastamaan brändien ja yksittäisten tuotteiden tulevaisuudennäkymät.

Myynti

Conaxess Traden koko maan kattava myyntitiimi on tehokas, joustava ja ketterä voimavaramme. Toteutamme kampanjat ja tuotelanseeraukset tehokkaasti ja takaamme optimaalisen näkyvyyden myyntipisteissä. Sitoutuminen, ammattitaito ja korkea käyntitiheys vahvistavat yhteistyötä ja asiakasverkostoa myymälätasolla. Myyntitiimimme on asiakkaillemme tärkeä, sillä se auttaa pitämään myyntipaikat dynaamisina ja inspiroivina, mikä puolestaan edistää myynnin kasvua ja asiakastyytyväisyyttä. Myynnin ammattilaisemme ovat vahvan ja monipuolisen brändisalkun hallinnan asiantuntijoita, mikä on ensiarvoisen tärkeää asiakastyössä.

Logistiikka

Conaxess Trade tarjoaa brändien omistajille räätälöityjä varastointi- ja logistiikkapalveluja. Koordinoimme prosessin kaikkia vaiheita ja käsittelemme brändejäsi erittäin tehokkaasti. Tiivis hankinnan, myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö takaa täsmällisen raportoinnin ja tarkat ostoennusteet. Yksilöllisten jakelutieratkaisujemme mukaisesti myös varastomme mukautuu brändinomistajien erilaisiin tarpeisiin. Joustava kapasiteetti varmistaa tehokkaan toiminnan myös varastoinnissa. Hallitsemme joustavasti myös kausivaihtelut ja uusien brändien lisäämiseen salkkuun sekä takaamme sujuvan jakelun ja toimitukset.