ILMIANTAMISMENETTELY

Conaxess Trade harjoittaa liiketoimintaa kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti

Haluamme toimia avoimuuden ja rehellisyyden periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien työntekijöiden ja liikekumppaneiden mahdollisuus ilmaista itseään mahdollisista väärinkäytöksistä yrityksessä. Ilmiantamismenettelyllä Conaxess Trade mahdollistaa ilmoittamisen kaikista epäillyistä törkeistä väärinkäytöksistä tai laittomuuksista.

Conaxess Traden ilmiantojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lähettää anonyymisti tietoja törkeistä väärinkäytöksistä yhtiön sisällä. Sitä voivat käyttää työntekijät, liikekumppanit ja kumppaniyritysten työntekijät, joilla on tietoa Conaxess Traden törkeästä väärinkäytöksestä.

Törkeään virkavirheeseen kuuluvat muun muassa rikokset, törkeät tai toistuvat lainrikkomukset, vakavat henkilöristiriidat työpaikalla tai liikekumppaneiden tahallinen vääristely.

Ilmiantojärjestelmä täydentää Conaxess Traden suoraa ja päivittäistä yhteydenpitoa virheistä ja epätyydyttävistä olosuhteista. Kumppaneille menettelytapa täydentää suoraa viestintää yhteyspisteen tai johdon kanssa.

Ilmiantaja on nimetön, ja raportti lähetetään kolmannen osapuolen kautta Conaxess Trade Groupin hallitukselle. Suosittelemme yhteystietojen antamista, koska se helpottaa asian selvittämistä. Kaikki tiedustelut käsitellään täysin luottamuksellisesti, ja raportti on erillään Conaxess Traden tietotekniikkajärjestelmistä. IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella lähettäjä voidaan tunnistaa, ei voida jäljittää. Käytössämme on myös menettelytapa, jolla kaikki tiedot voidaan poistaa kohtuullisen ajan kuluttua.

Voit ilmoittaa tiedot alla olevalla lomakkeella.


Lataa asiakirjat

Liitä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat.

Max. tiedoston koko: 100 MB.
Max. tiedoston koko: 100 MB.
Max. tiedoston koko: 100 MB.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.