UUTTA BRÄNDIÄ
LANSEERAAMASSA?

Hyödynnä oivalluksiamme

Tilanne ja tavoitteet:

Haluamme lanseerata uuden brändin ja tarvitsemme toimivan jakelutieratkaisun sekä selkeän strategian onnistuneeseen brändin kehittämiseen ja sen sisällyttämiseksi  osaksi salkkuamme.

Ratkaisu ja tulokset:

Meillä on vahvaa kokemusta onnistuneesta uusien brändien lanseeraamisesta markkinoillemme. Suhtaudumme kuitenkin jokaiseen tapaukseen yksilöllisesti, sillä räätälöimme aina kullekin brändille oman ratkaisun markkinoille tuloon.

Meillä on selkeä näkemys markkinatilanteesta, tuoteryhmien trendeistä ja kuluttajakäyttäytymisestä, mikä auttaa meitä kehittämään yksilöllisen lanseerausstrategian. Laadimme sopivan kokonaisuuden markkinointia varten yhdessä yhdessä Brand Managereiden ja Key Account Managereiden kanssa. Tiivis yhteistyö myynnin kanssa varmistaa brändin näkyvyyden eri jakelukanavissa.

Tehokkaan myynnin kasvun tueksi laadimme realistiset tulosmittarit tiiviissä yhteistyössä kanssasi ja seuraamme jatkuvasti edistymistä ja tuloksia.

Näin lähestymme kumppanuutta

1. LÄHTÖTILANNE: Kartoitamme ja arvioimme brändisi nykytilanteen eli jakelutieratkaisun, brändin mahdollisuudet ja siihen liittyvät haasteet.

2. TAVOITTEET: Perehdymme markkinatilanteeseen ja kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä sovimme yhdessä liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet.

3. RATKAISU: Laadimme yksilöllisen ja brändikohtaisen suunnitelman markkinoille tuloa varten paikallisen markkinatietämyksemme, asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla.

4. TULOKSET: Toteutamme suunnitelman sujuvasti ja varmistamme onnistuneen markkinoille pääsyn sekä vauhditamme samalla brändisi kasvua ja kehitystä.