TEHDÄÄN BRÄNDISTÄSI
MENESTYVÄMPI

Hyödynnä erinomaisia ratkaisujamme markkinoille tulossa – Conaxess Trade tarjoaa kaikkea alkaen myynnistä ja jakelusta aina täydelliseen ulkoistamiseen.

Vauhdita myyntiä valitsemalla oikeat ratkaisut markkinoille tuloon

Conaxess Trade on todistetusti kyky vauhdittaa FMCG-brändien menestystä.
Millaisia haasteita sinulla on edessä?

Näin lähestymme kumppanuutta

1. LÄHTÖTILANNE: Kartoitamme ja arvioimme brändisi nykytilanteen eli jakelutieratkaisun, brändin mahdollisuudet ja siihen liittyvät haasteet.

2. TAVOITTEET: Perehdymme markkinatilanteeseen ja kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä sovimme yhdessä liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet.

3. RATKAISU: Laadimme yksilöllisen ja brändikohtaisen suunnitelman markkinoille tuloa varten paikallisen markkinatietämyksemme, asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla.

4. TULOKSET: Toteutamme suunnitelman sujuvasti ja varmistamme onnistuneen markkinoille pääsyn sekä vauhditamme samalla brändisi kasvua ja kehitystä.