ETSITKÖ KUMPPANIA
ULKOISTAMISEEN?

Muuta kiinteät kustannuksesi joustaviksi

Tilanne ja tavoitteet:

“Haluamme laajentaa liiketoimintaamme, josta olemme tähän saakka huolehtineet itse, ja haluamme erityisesti parantaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta.”

Ratkaisu ja tulokset:

Tuomme joustavuutta kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi varmistamme, että kustannukset pienenevät ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Tarjoamme käyttöösi edullisesti laadukkaat tukipalvelut ja kustannustehokkaat järjestelmät sekä infrastruktuurin. Kokomme ansiosta pystymme luomaan kustannus- ja tietotaitosynergiaa kaikilla osa-alueilla.

Toinen tärkeä vahvuutemme on yksilöllisten, tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvien ratkaisujen laatiminen; kaikki tilanteet ovat yksilöllisiä, ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa on tapauskohtaista ja perusteellista. Voit hyödyntää koko arvoketjun tai vain osan siitä valitsemalla esimerkiksi vain kenttämyynnin tai täyden palvelun ratkaisun.

Ulkoistamiseen liittyvässä yhteistyössä yhteiset tavoitteet ja arvot ovat avainasemassa. Meille dynaamisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja ammattitaito ovat ensisijaisen tärkeitä, ja visionamme on kasvattaa ja tehostaa brändejä.

Näin lähestymme kumppanuutta

1. LÄHTÖTILANNE: Kartoitamme ja arvioimme brändisi nykytilanteen eli jakelutieratkaisun, brändin mahdollisuudet ja siihen liittyvät haasteet.

2. TAVOITTEET: Perehdymme markkinatilanteeseen ja kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä sovimme yhdessä liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet.

3. RATKAISU: Laadimme yksilöllisen ja brändikohtaisen suunnitelman markkinoille tuloa varten paikallisen markkinatietämyksemme, asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla.

4. TULOKSET: Toteutamme suunnitelman sujuvasti ja varmistamme onnistuneen markkinoille pääsyn sekä vauhditamme samalla brändisi kasvua ja kehitystä.