MATKALLA UUSILLE
MARKKINOILLE?

Ota avuksi markkinatuntemuksemme

Tilanne ja tavoitteet:

Haluamme viedä brändimme uusille markkinoille, mutta meillä ei ole vielä riittävästi kokemusta paikallisista markkinoista eikä yhteyksiä tärkeisiin asiakkaisiin.

Ratkaisu ja tulokset:

Hyödynnämme ainutlaatuista paikallista markkinaosaamistamme ja kokemustamme, sillä ne ovat avainasemassa uusille tai tuntemattomille markkinoille siirryttäessä. Kullakin markkinalla  on omat erityispiirteensä, eikä yhdessä  maassa toimivaksi osoittautunut  toimintamalli välttämättä sovellu muualla käytettäväksi.

Vahvan asiakasverkostomme ja erinomaisten yhteyksiemme ansiosta pystymme maksimoimaan jakelutiekattavuuden ja markkinaosuuden jo varhaisessa vaiheessa.

Motivoituneet työntekijämme sitoutuvat brändeihin intohimoisesti ja tukevat siten liiketoimintaasi brändin paikallisina edustajina.

Meillä on vahvaa osaamista kansainvälisten merkkien johtamisesta, mikä yhdessä uusimman markkinatiedon ja sitoutuneen organisaation kanssa luo parhaat puitteet brändisi onnistuneelle lanseeraukselle uudelle markkinalle.

Näin lähestymme kumppanuutta

1. LÄHTÖTILANNE: Kartoitamme ja arvioimme brändisi nykytilanteen eli jakelutieratkaisun, brändin mahdollisuudet ja siihen liittyvät haasteet.

2. TAVOITTEET: Perehdymme markkinatilanteeseen ja kartoitamme tarpeet ja toiveet sekä sovimme yhdessä liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet.

3. RATKAISU: Laadimme yksilöllisen ja brändikohtaisen suunnitelman markkinoille tuloa varten paikallisen markkinatietämyksemme, asiantuntemuksemme ja verkostomme avulla.

4. TULOKSET: Toteutamme suunnitelman sujuvasti ja varmistamme onnistuneen markkinoille pääsyn sekä vauhditamme samalla brändisi kasvua ja kehitystä.