Meet an employee: Business Development Manager Riikka Jukarainen

”Arvostan työni laaja-alaisuutta"

Lyhyt kuvaus itsestäsi ja työurastasi

Olen työskennellyt lähes koko urani päivittäistavarakaupan alalla markkinoinnillisissa ja myynnillisissä tehtävissä. Conaxess Trade Finlandissa olen työskennellyt jo vuodesta 2004. Ennen nykyistä rooliani toimin Brand Management -tiimissä vastaten vuosien varrella monista hienoista brändeistämme sekä ruoka- että makeistuoteryhmissä.

 

Kuvaile nykyistä vastuualuettasi ja tehtäviäsi

Päätehtäväni on yrityksen kasvun ja kehityksen ’moottorina’ toimiminen. Teemme jatkuvaa uuspäämieshankintaa. Työhöni sisältyy markkinan ja tuotekategorioiden, kuluttajatrendien ja muun toimintaympäristömme seurantaa, erilaisten yritysten ja ihmisten tapaamisia, potentiaalikartoituksia, liiketoiminta- ja kasvusuunnitelmien tekoa sekä lanseerauksia.

Työssäni vaaditaan kokonaisliiketoiminnan ymmärrystä, kasvuhakuisuutta ja päätöksentekokykyä.

Osaltaan roolini on myös tukea jo vastuullamme olevien tuotemerkkien positiivista kehitystä sekä pyrkiä muutoinkin kehittämään ja tukemaan talomme toimintaa jatkuvasti yhä paremmaksi jakelijayhteistyökumppaniksi, tavarantoimittajaksi ja työnantajaksi.

 

Mikä on parasta työssäsi?

Rakastan työni laaja-alaisuutta. Pääsen perehtymään moniin eri tuoteryhmiin, yrityksiin ja brändeihin sekä erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Parasta työssäni on nähdä, kuinka jakelijayhteistyö uuden brändin kanssa alkaa kantaa hedelmää. Iloitsen että viime vuosina näin on käynyt monen Conaxess Trade Finlandin kanssa yhteistyön aloittaneen tuotemerkin kanssa. Yrityksemme on vahvan kasvun ja menestyksen tiellä, ja minulla on ilo olla osaltani tukemassa tätä kehitystä.

 

Kuinka omassa positiossasi tuet tuotemerkkien kasvua?

Teemme yhteistyötä menestyvien tuotemerkkien ja sellaiseksi haluavien kanssa. Pyrin löytämään yhteistyökumppaneiksemme brändejä, joilla on kasvupotentiaalia, ja auttamaan näitä kasvun tielle edustuksessamme. On myös merkityksellistä, että edustuksessamme olevat tuotemerkit tukevat toinen toistaan – tällöin jokainen osapuoli voittaa.

Latest news